موسسه خیریه

موسسه خیریه

موسسه خیریه باقیات الصالحات

زندگینامه حضرت آیت الله غیوری (ره)


سالها پیش از این، در دوران غربت اسلام و روحانیت در ایران، در آن زمان که روحانیون عالم، شریف و مهذّب در تنگنای معیشت و محرومیت های شدید گرفتار بودند، حضرت آیت الله سیدعلی غیوری (ره)، مردی از سلاله ی پیامبر (صلّی الله علیه و آله) در پی چاره اندیشی برای این معضل برآمد و در حد بضاعت خود به عنوان چهره ای خدوم و درد آشنا با تأسی بر اجداد طاهرینش، شاخص تر از دیگران وارد این میدان شد.

اخبار موسسه

اخبار

نرم افزار های کاربردی